Category Archives: opetus

Tiedonhankinnan ohjauksesta

Normaali

Tässäpä erinomainen video, jota suosittelen kaikille th-opetuksessa toimiville. Erityisesti korkeakouluväelle tämä on ihan must! Halttusen Kai puhuu jälleen kerran viisaita, tällä kertaa tiedonhankinnan ohjauksesta. Kai esitys aiheutti ainakin itselläni sellaisen kuhinan pääkopassa, että tuskin malta odottaa syksyä kun pääsen testaamaan ajatuksia käytäntöön.

Kiitos vinkistä: Päivi Litmanen-Peitsala

Urbaaneja legendoja oppimisesta

Normaali

learningMeillä on kolme vahvaa uskomusta, ainakin mitä tämän päivän nuoriin tulee oppijoina:

 • nykynuoret ovat diginatiiveja (oppiminen pelaamalla, sosiaalisuus, informaatio-osaaminen) jotka kykenevät tekemään montaa asiaa yhtä aikaa
 • opetuksessa on pyrittävä huomioimaan kaikki eri oppimistyylit (esim. visuaalinen, kinesteettinen, auditiivinen)
 • oppiminen on siirtynyt verkkoon ja siitä on tullut itsenäistä (Googlettaminen).

Jokainen näistä uskomuksista on väärä – urbaanilegenda, kuten Kirschner ja Merrienboer sen ilmaisevat. He ovat tutkineet varsinaisia tutkimustuloksia ja niiden mukaan:

 • Nuoret liikkuvat luontevasti verkossa  linkistä linkkiin, sivulta sivulle, mutta ei heillä ole aitoa osaamista sen enempää kuin muillakaan. Verkossa he liihottelevat ”kuin perhoset kukasta kukkaan”, ja tietokoneohjelmien tehokäytössä he ovat usein aivan onnettomia.
 • Ihmisen aivot eivät kykene keskittymään kuin yhteen asiaan kerrallaan, joten kun nuori tekee montaa asiaa yhtä aikaa (lukee, kuuntelee musiikkia, katsoo televisiota), hänen huomionsa on vain yhdessä asiassa kerrallaan. Oppimisen kannalta tällainen ”moniajo” on siis kaikkea muuta kuin hyvä asia.
 • Suurin osa ihmisistä ei asetu puhtaasti yhteen oppimistyyliin, joita on muutenkin olemassa aivan liikaa.
 • Se, mitä oppimistyyliä opiskelija suosii ei takaa sitä, että tyyli on se joka hänelle parhaitsen sopii oppimisen kannalta.
 • Opetusta on siirretty pois luokasta ja verkkoon, koska ”tieto vanhenee nykyään niin nopeasti” ja uusin tieto on verkossa. Tieto ei vanhene, sen määrä kasvaa, jolloin todelliseksi haasteeksi nousee.. kyllä! Informaatiolukutaito.
 • Nuorilla ei ole riittävästi taitoja käsitellä tietoon liittyviä kysymyksiä: he eivät osaa analysoida, määritellä tiedontarvetta, tunnistaa relevanttia informaatiota, järjestää ja tiivistää sitä.
 • Olemassa oleva tietopohjamme ohjaa sitä, miten toimimme ja mitä opimme. Kun tietopohja on olematon, oppimiseen tarvitaan ohjaaja.
 • Oppija ei ole paras henkilö ohjaamaan omaa oppimistaan, ja useimmiten he haluavatkin opettajan ottava vetovastuun.
 • Oppijaa hallitsevat mielihalut, valintaa ei tehdä sen perusteella mikä olisi hänelle hyväksi.
 • Valinnan tekeminen on stressaavaa. Mitä vähemmän vaihtoehtoja, sitä tyyväisempi oppija on.

Lue lisää: Kirschner, Paul A. & van Merrienboer, Jeroen J. G. Do learners really know best? Urban legends in education. Educational psychologist 48 (2013), 3: 169-183.

Kirjoituksia opetuksen vuorovaikutteisuudesta

Normaali

pedakirja

Päivikki Jääskelä et al. (toim.)  Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2013.

Koko syksyn olen ihastellut sitä taitoa, jolla nykyiset tietokirjailijat teoksensa kirjoittavat. On ollut nautinto suorastaan nautinto lukea markkinoinnista, tuotteistamisesta, viestinnästä, strategioista ja kaikesta muusta mitä syksyn aikana on käteen tarttunut.

Jyväskylän yliopiston julkaisussa palataan taas perusasioihin: asiantuntijat kirjoittavat toisille asiantuntijoille käyttäen tyypillistä virkakieltä. Julkaisun taitto on harvinaisen harmaa kaupallisiin kustantajiin tottuneelle, ja tekstin määrä sivulla on välillä suorastaan ahdistava.

Kirjan sisältö on kuitenkin ihan kelvollinen. Kirja on syntynyt yliopiston oman opetuksen kehityshankkeen tuotoksena ja se kuvaa sekä tutkimusta että käytännön kokemuksia interaktiivisuuden lisäämisestä opetuksessa. Ainakaan amkkilaisille ei tule yllätyksenä päätelmä, että vuorovaikutteisuus parantaa oppimistuloksia – johan se amk-pedagogiikassakin on vuosia sitten todistettu. On kuitenkin hienoa, että vuorovaikutteisuus on lisääntymässä myös yliopiston puolella.

Hankejulkaisuna kirja koostuu useamman kirjoittajan artikkeleista, jotka ovat osin vanhan kertausta, osin lyhyitä täkyjä jotka herättävät mielenkiinnon mutta loppuvat juuri, kun olisi aika päästä syvemmälle asiaan. Näkökulmia vuorovaikutteisuuteen tarjotaan kuitenkin kiitettävän monta, joten kiinnostuneet voivat helposti etsiä lisää tietoa jostakin muualta. Kaiken kaikkiaan: ihan mielenkiintoinen julkaisu, mutta ei tarjoa sinänsä juurikaan uutta.

Infolukutaidon työkalupakki

Normaali

Nyt kun lukukausi on taas amkeissa alkamassa ja informaatikot suunnittelevat opetuksiaan, on hyvä muistutella mieliin infolukutaidosta kirjoitettuja tutkimuksia.  Jennifer Jarson on tehnyt  yhteenvedon tärkeimmistä korkeakoulujen IL-opetukseen liittyvistä artikkeleista.

Jarson, Jennifer. Information literacy and higher education : a toolkit for curricular integration. College and research libraries news 71 (2010): 10, pp. 534-538.