Category Archives: some

Some-saarnan jatkoksi

Normaali

Kas kuinka ollakaan, kuin juttuni jatkoksi bongasin loistavan esityksen kirjastojen some-viestinnästä. Pakkohan se on jakaa.

Kiitos: Ned Potter

Mainokset

Amk-kirjastot somessa, osa 6: hyvät käytänteet

Normaali

Kaiken kaikkiaan amk-kirjastojen markkinointiviestintä Facebookissa on sekä aktiivista että taitavaa. Parhaiten joukosta erottuvat ne kirjastot, jotka uskaltavat viestiä persoonallisesti ja virkakieltä välttäen. Huumori ja luovuus ovat selvää plussaa.  Artikkelisarjan lopuksi nostan esiin muutaman täysin mielivaltaisesti valitun hyvän käytännön (lisää löytyy kirjastojen FB-sivuilta):

 Diak nostaa esiin e-aineistoja ja -palveluita  konkreettisten sisältöjen avulla

diak

Haaga-Helia markkinoi aineistoja  ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien kautta – huumoria unohtamatta

haaga-helia

Jamkissa viestijänä on henkilö, ei organisaatio (terkkuja myös Katjalle ja Nannalle, ja, ja, ja..)

jamk

Rohkea ja persoonallinen ote Laurealaisittain

Laurea

Seamk tarjoaa lisäarvoa pinorunoilla

seamk

TAMKin malli: säännölliset arvonnat tykkääjien kesken

tamk

Turussa muistetaan markkinoida myös painettuja aineistoja

Tuamk

Monikielisyys kunniassa Tritoniassa : kaikki viestit kolmella kielellä. Väsymättä.

tritonia

Lukija varokoon, eli sananen sarjan lopuksi

Artikkelisarjaani ei tule suhtautua aidon tutkimuksen edellyttämällä vakavuudella, sillä kyseessä on pelkkä kotisohvalla  tehty selvitystyö. Käyttämässäni datassa on epäilemättä virheitä: määrät on laskettu humanistin laskuopin mukaan, kriteerit viestien sisältöluokittelussa ovat olleet häilyviä, jne. Fiksua olisi ollut mm. suhteuttaa viestinnän määrä opiskelijoiden määrään ja toimintaympäristöön yleensä, samoin olisi ollut hyvä huomioida kirjaston käytettävissä olevat viestintäresurssit. Kokonaan tutkailematta jäi myös FB-viestinnän varsinainen rikkaus, eli kommentit : vuorovaikutusta vartenhan tuo kanava oikeastaan on olemassa. Heitänkin saman tien haasteen teille amk-kirjastoille: olisi kiva kuulla, millaista vuorovaikutusta FB-kanava on teillä synnyttänyt.

Kiitos amk-kirjastolaisille

Lopuksi haluan kiittää kaikkia amk-kirjastoja ja ennen kaikkea teitä amk-kirjastolaisia. FB-kanavanne pursuvat informaatiota, myötäelämistä, luovuutta ja kekseliäisyyttä, huumoriakaan unohtamatta.  Te teette aivan upeaa työtä. Kiitos siitä!

Amk-kirjastot somessa, osa 5: viestinnän sisältö

Normaali

Viestien sisältöanalyysiä varten jaoin ne kymmeneen pääkategoriaan.Yksi viesti saattoi sisältönsä perusteella sijaita useammassa kategoriassa.  Kategoriat olivat:

  1. ajankohtaista (amk:n ja ymäristön tapahtumat, näyttelyt ym.)
  2. aukiolo
  3. kokoelma (uutuudet, poistomyynnit, lukuvinkit)
  4. e-aineistot (tietokannat ja tietosisällöt, ei kuitenkaan niiden opetus)
  5. opetus (kirjaston antama)
  6. opettajat (opettajista tai opettajille suunnattu viestintä)
  7. tekniikka (tietotekniset vinkit, häiriöilmoitukset)
  8. kirjastoelämää (kirjoihin, kirjastoihin ja kirjastolaisiin liittyvä viestintä)
  9. kyselyt (asiakaskyselyt, kilpailut)
  10. palvelu yleensä (muut kirjaston palveluja koskevat viestit)

Fellmannia vaikuttaisi poikkeavan muista kirjastoista siinä, että pääosa sen viestinnästä vaikuttaisi liittyvän joko näyttelyihin ja tapahtumiin tai ravintolan tarjontaan (kaikki laskettu ajankohtaista-kategoriaan).  Viestintä kuvannee kuitenkin hyvin sitä roolia, jonka kirjasto on ottanut ympäristönsä olohuoneena.

viestien_sisallon_jakautuminen

Viestinnän jakautuminen eri kategorioihin. Klikkaa kuvaa saadaksesi siitä suuremman version.

Muut kuin suomenkieliset unohtuvat usein

Ammattikorkeakoulut ovat pääsääntöisesti monikielisiä ja niiden kirjastojen asiakaskunta edustaa hyvin montaa eri kieltä. Niinpä kiinnitin huomiota myös viestinnän kieleen. Täysin suomenkielisiä FB-viestijöitä ovat Samk, Tuamk ja Fellmannia. Muilla amk-kirjastoilla oli jonkin verran myös englanninkielistä viestintää. Positiivisesti joukosta erottuivat Tritonia (kaikki viestit kolmella kielellä) ja Lappeenrannan tiedekirjasto. Kolmannelle sijalle ylsi Laurea. Englanninkielisten viestien määrää ei ole suhteutettu suomenkielisten viestien määrään. Samoin en ole eritellyt sitä, miten usein kyseessä on käännös ja milloin viesti on pelkkästään englanninkielellä.

englanninkielisia_viesteja

Read the rest of this entry

Amk-kirjastot somessa, osa 4: viestinnän määrä

Normaali

Rajoitin amk-kirjastojen  viestien tarkastelun vuoteen 2013. Selvitin ensin, paljonko amk-kirjastot viestivät yleensä ja miten viestintä noudatti vuodenkiertoa. Viestinnän sisältöä tarkastelen seuraavalla kerralla.

Vuonna 2013 amk-kirjastot kirjoittivat seinälleen keskimäärin 6,12 viestiä kuukaudessa. Eniten viestejä kirjoitettiin joulukuussa (KA 7,53), kesäkuukaudet olivat hiljaisempia (heinäkuu KA 1,74).

viesteja_keskimaarin_kuukaudessa

Pystyakselilla kuukaudet (1=tammi, 12=joulu), vaaka-akselilla amk-kirjastojen viestien määrän keskiarvo (KA).

Aktiivisimmaksi viestijäksi 2013 osoittautui JAMK. Samk, Oamk ja Laurea ylittivät kaikki seitsemän viestin määrän kuukaudessa.

viesteja_keskimaarin_kirjastossa_kuussa

Kuvassa viestien määrä keskimäärin kuukaudessa vuonna 2013.

Seuraavassa kuvassa viestien määrän jakautuminen kuukausittain kussakin amk-kirjastossa. (Klikkaa kuvaa saadaksesi sen suuremmaksi.)

postaukset_kuukaudessa

 

Read the rest of this entry

Amk-kirjastot somessa, osa 3: tykkääjät

Normaali

Tykkääjien määrä

Tykkäyksiä tarkastelin 13.2.2014 tilanteen mukaan. Tykkäysten kärjessä ovat suuret kirjastot: Tritonia, Fellmannia ja Seinäjoki. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) uusi sivusto perustettiin vasta marraskuussa 2013, joten sadan tykkääjän rajan ylittäminen tässä ajassa on erinomainen saavutus.

tykkaykset

Amk-kirjastot ovat tavoittaneet opiskelijansa kiitettävän hyvin

Kävijöiden ikäryhmäjakauman perusteella amk-kirjastot ovat onnistuneet tavoittamaan pääkohderyhmänsä opiskelijat (18-34-vuotiaat). Hieman varttuneempia (25-44-vuotiaita) edustivat Tritonia ja Lapin korkeakoulu, joissa yliopisto-opiskelijoiden osuus vaikuttanee tilastoihin. Mielenkiintoinen poikkeus on Satakunnan ammattikorkeakoulu, jossa suosituin ikäryhmä olivat 35-54-vuotiaat.

ikaryhma

Kuvan vaaka-akselilla kirjastojen määrä (kpl)

Kaikki olivat Fellmanniasssa

Oli täällä – työkalua on käytetty amk-kirjastojen sivuilla suhteellisen vähän, vain kahdeksassa kirjastossa. Näissä Oli täällä –ilmoituksia jaettiin keskimäärin  18 kpl / kirjasto. Täysin omassa luokassaan on Fellmannia, jolla oli peräti 1411 Oli täällä-ilmoitusta.

oli_taalla

Kuviosta on selkedyden vuoksi jätetty pois Fellmannia, jonka Oli täällä -ilmoituksia oli 1411 kpl.

Read the rest of this entry

Amk-kirjastot somessa, osa 2: Facebookin käyttö

Normaali

Facebookin käyttöselvityksessä on mukana yhteensä 18 korkeakoulukirjastoa. Amk-kirjastojen lisäksi mukaan on pujahtanut muutama tiedekirjasto: Saimaata edustaa Lappeenrannan tiedekirjasto, Lahtea Fellmannia, Vaasaa Tritonia ja pohjoisen amk-kirjastoja Lapin korkeakoulukirjasto.

Liittymisen ruuhkahuippu 2010-2011

Ensimmäiset amk-kirjastot heräsivät uuteen kanavaan ja sen mahdollisuuksiin jo 2008, mutta pääosa kirjastoista liittyi mukaan 2010 tai 2011. Kahdeksan amk-kirjastoa ei toistaiseksi ole mukana Facebookissa (Arcada, Humak, Hamk, Karelia, Polamk, Savonia, Novia ja Åland).

liittymisvuosi

FB:n sisäiset työkalut suhteellisen vähällä käytöllä

Amk-kirjastot hyödyntävä Facebookin sisäisiä työkaluja suhteellisen vähän. Seinä, Tietoja ja Kuvat ovat aktiivisessa käytössä, mutta esim. aukioloaikojen tiedotuksessa vain seitsemän on ottanut käyttöön FB:n työkalun.  OPACin on sivuilleen liittänyt vain kolme kirjastoista (Laurea, Samk, Tuamk). Äänestyksiä hyödyntää vuorovaikutuksessa vain Seamk, uutusluetteloaan jakavat Metropolia (Pinterest) ja Tritonia (LibraryThing). Opasvideoita tarjoavat FB:n kautta Samk ja Oamk.  Sen sijaan Tapahtuma- ja Kartta-työkalut ovat kumpikin käytössä peräti kahdeksalla amk-kirjastolla.

Muita mainitsemisen arvoisia palveluita ovat Seamkin Inforuutu (joka tosin on näyttänyt pelkkää tyhjää joka kerta kun olen sitä käynyt katsomassa) ja Samkin linkitykset www-sivuiltaan löytyviin aukiolotietoihin  ja palautelomakkeisiin. Samk on myös kekseliäästi täydentänyt kirjaston elämäntapahtumia alkaen kirjastokortista v. 1998 ja esittelyvideosta 1999 aina näihin päiviin saakka.

tyokalujen_kaytto

Read the rest of this entry

Amk-kirjastot somessa, osa 1: työkalut

Normaali

Kuva: Mediavision

Mielikuvani amk-kirjastoista somessa ja ennen kaikkea Facebookissa on ollut positiivinen mutta sekava: kun seuraa kaikkien korkeakoulukirjastojen uutisvirtaa, kirjastot alkavat iloisesti sekoittua toisiinsa. Lopulta kyllästyin tilanteeseen ja päätin ottaa selvää siitä, miten ja mistä me somessa oikeastaan viestimme.

Mukana vain pääsivuilta helposti löytyvät työkalut

Amk-kirjastojen käyttämiin some-työkaluihin olen huomioinut vain ne, jotka löytyvät helposti kirjaston pääsivuilta ja joiden voi katsoa virallisesti edustavan ko. amk-kirjastoa. Yksittäisten kirjastolaisten työssään itsenäisesti käyttämät työkalut eivät ole selvityksessä mukana. Mukana ei ole myöskään kirjaston sisäisessä työskentelyssä käytettyjä työkaluja (esim. wikit), vaan huomio on asiakasviestinnässä.

Amk-kirjastoissa käytettävät some-työkalut

Some-työkaluista erottuu selvä kolmen kärki: yleisimmin käytössä on Facebook (19 kirjastossa), kakkosena Twitter (11) ja kolmanneksi kirivät blogit (7). Muiden työkalujen ja palvelujen käytöstä on lähinnä yksittäisiä esimerkkejä:

some

Seuraavissa artikkeleissa keskityn Facebookiin ja sen ominaisuuksiin sekä siihen, miten paljon amk-kirjastot FB:ssa viestivät ja millaisista asioista.